Brojnost divljači u lovištu – izvod iz lovnogospodarske osnove

Divljač Brojnost divljači
Glavne vrste divljači
Jelen obični 66 grla
Srna obična 144 grla
Divlja svinja 100 grla
Sporedne vrste divljači
Jazavac  8 grla
Mačka divlja  8 grla
Kuna bjelica 6 grla
Kuna zlatica 6 grla
Zec obični  15 grla
Lisica  10 grla
Čagalj  2 grla
Tvor  8 grla
Fazan 20 kljunova
Vrana siva 20 kljunova
Vrana gačac 20 kljunova
Čavka zlogodnjača 10 kljunova
Svraka 20 kljunova
Šojka kreštalica 20 kljunova
Sezonske vrste divljači
Prepelica pućpura 0 kljunova
Šumska šljuka bena 0 kljunova
Divlji golub grivnjaš 0 kljunova
   

Datum dozvoljenog lova/lovostaj za glavne vrste divljači:

Divljač Vrsta Datum dozvoljenog lova
Jelenska divljač Jelen
Tele
Košuta
16.8 do 15.2
1.9. do 28.2
1.9. do 15.1.
Srneća divljač Srndać
Srna
Lane
16.4. do 30.9.
1.9. do 31.1.
1.9.. do 31.1.
Divlja svinja Vepar
Krmača
Nazime, prase
Nije propisana, osim za ženku kada je visoko bređa ili dok vodi mladunčad