CJENICI

Paušalnog lova na DIVLJE SVINJE -pogonom-grupa MINIMUM 10 lovaca

ODSTRELUkupno € po lovcu
Bez odstrela, do ispaljenih 5 hitaca50 €
Do 2 odstreljene svinje ili 5 do 10 hitaca100 €
Od 3 do 5 odstreljenih svinja ili više od 10 hitaca130 €
Od 6 do 10 odstreljenih svinja180 €
Od 11 do 15 odstreljenih svinja200 €
Od 16 do 20 odstreljenih svinja230 €
Više od 20 odstreljenih svinja250 €
* MESO divlje svinje pod kožom1,5 €/kg

Pojedinačnog paušalnog lova na SRNJAKA i DIVLJE SVINJE – čekanjem i šuljanjem

ODSTRELUKUPNO €
Srnjak do 100 poena250 €
Srnjak preko 100 poena450 €
Divlja svinja, težine do 50 kg50 €
Divlja svinja, težine preko 50 kg100 €
Vepar, dužina kljova do 15 cm200 €
Vepar, dužina kljova o 15 d0 18 cm400 €
Vepar, dužina kljova preko 18 cm600 €
MESO - Srnjak100 €/kom
MESO - Divlja svinja1,5 €/kg
ORGANIZACIJA LOVA + PRATIOC60 €/dan

Odstrel JELENA

ODSTRELUKUPNO €
Odstrel do 4 kg 500 €
Od 4 do 6 kg1000 €
Od 6 do 7 kg1750 €
Od 7 do 8 kg2250 €
Od 8 do 9 kg2800 €
Od 9 do 10 kg3700 €
Od 10 do 11 kg4500 €
Više od 11 kg5000 €
ORGANIZACIJA LOVA + PRATIOC60 €/dan