LU Jelen Jankovac

Lovačka udruga “Jelen Jankovac” osnovana je u proljeće, ratne 1992. godine. Usprkos ratnim zbivanjima i čestim boravkom na prvoj crti bojišnice, nekolicina zaljubljenika u lov i prirodu osnovala je udrugu koja danas broji 63 člana i 4 pripravnika.

Lov u Hrvatskoj

U našim lovištima moguć je lov na jelena, srnjaka i divlje svinje, te na sitnu, dlakavu i pernatu divljač.

U našem lovnom gospodarenju postoje propisane lovno-gospodarske starosti za pojedine vrste divljači do koje isti stignu prenijeti svoj genetski materijal više puta. Naime, lovno-gospodarska starost je dob do koje štedimo uzgojno vrijedne mužjake, a iznosi 12 do 14 godina za jelena običnog (Cervus elaphus), 7 do 8 godina za srnjaka (Capreolus capreolus) ili primjerice 7 godina za vepra (Sus scrofa), itd.

Obavijesti članovima

Radna akcija 20.10.2019. u Drenovcu

Poštovani članovi, Dana 20. listopada 2019. godine u 08:00 sati održati će se radna akcija. Vršiti će se cijepanje i uvoz drva te košnja i uređenje okoliša oko Lovačkog doma u Drenovcu. Radnoj akciji dužni su se odazvati svi aktivni članovi.

Radna akcija 09.10.2016.

Dana 9.10.2016 u 8 h biti ce odrzana obvezna radna akcija rezanja i uvozenja drva

Zakoni i propisi

Najvažniji zakoni i propisi iz domene lovstva i zaštite prirode

Kalendar lovidbe

Uvid u cjelogodišnji kalendar lovidbe za lovište kojim gospodari LU Jelen Jankovac.

Cjenici lova

Cjeloviti cijenik lova na području kojim gospodari LU Jelen Jankovac

Pitanja i odgovori

1. Kako postati lovac?

Prijaviti se u jedno od lovačkih društava, udruga kao kandidat – pripravnik koji vas putem Lovačkog saveza svoje županije prijavljuju u Hrvatski lovački savez,
Prijavu je najbolje podnijeti početkom godine tj. do kraja tekuće lovne godine. U svakom lovačkom društvu, udruzi dobivaju se određene radnje koje kandidat mora odraditi (izrada pojilice ili hranilice, čeke, oranje i zasijavane određene parcele…

Prijaviti se možete i direktno u Lovački savez  županije ali napominjemo da se nakon položenog lovačkog ispita prilikom upisa u lovačko društvo, udrugu odrađuju gore navedene radnje koje je kandidat koji je upisan preko udruge već odradio u svom stažiranju.

2. Kako do lovačke iskaznice?

Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba – građanin koji je položio lovački ispit ili koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od HLS-a dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

3. Kako do rodovnice za psa?

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu legla mora sadržavati sve dolje navedene dokumente, a vlasnik psa je mora u potpunosti ispuniti te ovjeriti kod lovnokinološkog suca i veterinara. Potrebne su rodovnice ženke i mužjaka koji su sudjelovali u parenju, ženka mora biti upisana na pravog vlasnika s adresom u Hrvatskoj te ako je stranog uzgoja, mora imati i nostrificiranu rodovnicu (nostrifikaciju je također moguće obaviti u HLS-u). Obavezno je priložiti dokaze o ocjenjivanju ženke (minimalna potrebna ocjena je dobar – 3) i mužjaka (minimalna potrebna ocjena je vrlo dobar – 4) u obliku kopije radne knjižice ili stražnje strane rodovnice ako je ocjena tamo upisana.

Također je potrebno priložiti dokaz o položenom ispitu prirođenih osobina (IPO) za oba roditelja. Obrasci Potvrda parenja i Prijava legla mogu se pronaći na internetskim stranicama HLS-a (www.hls.com. hr) i potrebno ih je ispuniti u potpunosti. Uz to, potrebno je poslati i rezervne markice mikročipova štenaca da bi se mogle unijeti u njihove nove rodovnice. Još jednom valja napomenuti da prijavu legla mora ovjeriti lovnokinološki sudac kako bi bila valjana te da bi se krenulo u daljnju proceduru izrade rodovnica.

Više na linku: https://www.hls.com.hr/lovna-kinologija-kako-do-rodovnice

Postavi upit

7 + 3 =

Novosti